Nieuws - ZZPPS
Selecteer een pagina

Nieuws

Bowlen & borrelen 9 januari jl. heel gezellig!

We waren met een gezellige groep van 20 mensen te gast bij Bowlingcentrum De Kaden voor onze eerste netwerkbijeenkomst van 2018. Gastheer en eigenaar Paul Kuijer heeft ons geïntroduceerd in de wereld van het bowlen en daarna zijn we natuurlijk meteen de banen op...

Verandering ZZPPS

Naar aanleiding van feedback en ideeën van verschillende leden en bestuursleden hebben we (Gijs, Robert, Bonne en Frans) besloten om de netwerkbijeenkomsten te veranderen. Nieuwe opzet: 4 keer per jaar (elk kwartaal) een netwerkbijeenkomst met een duidelijke...

Contributie van 60 euro per jaar

De contributie om lid te worden van de vereniging ZZPPS is vastgesteld op 5 euro per maand, dat per kalenderjaar moet worden afgedragen aan de vereniging. Het bedrag (60 euro per kalenderjaar) kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL19 RBRB 0916 1472 31 t.n.v....

Lid worden van ZZPPS

ZZPPS is een vereniging voor de ZZP'er en kleine ondernemers die werkzaam zijn in de gemeente Smallingerland. U kunt lid worden van de vereniging ZZPPS maar waarom zou u dat doen? Hieronder een opsomming wat de voordelen zijn om lid te worden: - Een netwerk vol met...

Aankomende evenementen