Contributie van 60 euro per jaar - ZZPPS
Selecteer een pagina

De contributie om lid te worden van de vereniging ZZPPS is vastgesteld op 5 euro per maand, dat per kalenderjaar moet worden afgedragen aan de vereniging.

Het bedrag (60 euro per kalenderjaar) kan worden overgemaakt op rekeningnummer
NL19 RBRB 0916 1472 31 t.n.v. Hoekstra RA – ZZPPS onder vermelding van Contributie en het jaar waarover de contributie wordt betaald.